Viborg Gym Team – Eliteholdet

Eliteholdet er en del af vores DNA på højskolen. Her mødes tidligere elever med andre dygtige gymnaster, som brænder for gymnastik og for den særlige livsglæde der opstår, når bevægelse og kreativitet, udholdenhed og udfordringer, nærvær og ansvar flyder sammen i den fælles oplevelse.

Vi vil gerne medvirke til at bevare og udvikle den positive, energiske, nogle gange skæve og andre gange selvfede tilgang til gymnastik og dans, ved at arbejde reflekteret med de forskellige aspekter, der er i spil i processen frem mod produktet.

Viborg Gym Team – Eliteholdet 2017/2018 blev udtaget den 4. juni 2017.

Der er nogle forventninger til gymnaster på Eliteholdet – både gymnastisk og socialt.
Der stilles store krav til den fysiske form, til gymnasternes engagement samt varetagelse forskellige forskellige arbejdsopgaver på holdet.
Læs mere herom nedenfor, samt under generel information.

Gymnaster, som ikke tidligere har været højskoleelever, collegeelever, eliteholds-gymnaster eller undervisere på GIV, kan sende en motiveret ansøgning, hvor følgende uddybes; Gymnastisk baggrund, erfaring som instruktør, andre væsentlige kompetencer, motivation for og forventninger til at deltage på holdet samt, hvad man kan byde ind med.

Følg med på vores facebookside, hvor vi løbende opdaterer med information!

 

Forventninger til gymnaster på Viborg Gym Team

Det forventes:

  • at du øver dig på opvisningsprogrammet gennem selvtræning og fællestræning med holdkammerater, i tiden mellem trænings-weekenderne.
  • at du har, og vedligeholder, en særdeles god grundform både indenfor tekniske færdigheder, udholdenhed, styrke og smidighed.
  • at eliteholdet har din højeste prioritet, og at du har afstemt dette med dig selv og dine omgivelser.

Der er mødepligt til alle træninger og opvisninger. Afbud modtages kun i særlige tilfælde, og begrundelser som godtages, er: sygdom, længere rejser og særlige begivenheder som eksempelvis deltagelse i bryllup. Studie- og eksamensforberedelse er IKKE afbudsgrund, og vi forventer, at du planlægger eventuelle ski-ture og kortere ferierejser, så de ikke kolliderer med vores træningssamlinger.
Du skal have styr på din kalender inden udtagelsen, og hvis du skulle være forhindret i at deltage i en træning eller en opvisning af ovennævnte årsager, orientere os herom ved udtagelsen. Opstår der en række uforudsete afbud i løbet af sæsonen, tillader vi os at tage en samtale herom. Vi er opmærksomme på individuelle omstændigheder, og derfor vil udfaldet at en eventuel samtale også afspejle den enkeltes forhold.

Træning og mentalitet

Vi arbejder differentieret i både undervisning til træningssamlingerne og i opvisningsprogrammet med henblik på, at alle skal føle, at de udfordres, men også fordi vi ønsker at skabe et produkt af høj kvalitet. Du skal være klar på, at ikke alle gymnaster ikke er med i alle serier.

I den kommende sæson vil vi lade dele af opvisningsprogrammet fra tidligere sæsoner gå igen. Som ny på holdet vil man. selvstændigt skulle indlære efter video, og som tidligere gymnast skal man være parat til at arbejde med ny koreografi på kendte sekvenser og serier.

Ud over de gymnastiske krav forventer vi et stort socialt engagement. Ansvar, frivillighed og fællesskab står centralt i arbejdet med holdet, og du skal have lyst til at være en del af en forpligtende højskolekultur, hvor alle yder deres bedste for at skabe store oplevelser, og hvor alle påtager sig arbejdsopgaver med at udvikle, organisere og hjælpe til.

Der sættes i udgangspunktet ikke ekstra tid af til individuel feedback i løbet af sæsonen. En naturlig del af træningen er perfektioneringen af serier og spring og dermed almindelige rettelser til holdet og den enkelte.

 

Booking af Viborg Gym Team

Hvis du vil booke Viborg Gym Team til opvisninger, så send en mail til Ane Lambæk eller Morten Gram

 

 

Vi kommer som et JEG, men bliver hurtigt omgivet af de dejlige rammer, og bliver til et OS!

Gymnast på Eliteholdet 2016/2017