Elevforeningen

Sådan bliver du medlem af Viborg Elever

For at være medlem skal du betale et årligt kontingent – herunder ser du en oversigt over de forskellige kontingenter (2018-priser):

 Almindeligt medlemskab:  kr. 150 årligt (+ kr. 50 efter den 21/11-17)
 5-årigt medlemskab:  kr. 600 (du får et år gratis)(+ kr. 50 efter den 21/11-17)
 *Familiemedlemskab:  kr. 175 årligt (+ kr. 50 efter den 21/11-17)
 *5-årigt familiemedlemskab:  kr. 700 (I får et år gratis) (+ kr. 50 efter den 21/11-17)

 

Hvert år i oktober/november vil medlemmer af elevforeningen modtage en opkrævning for næste års kontingent – fremadrettet pr. mail, så send gerne din e-mail til Nina

Efter den 21. november 2017 vil der blive pålagt et gebyr på kr. 50 for kontingentet til medlemskab i 2018.
5-års medlemmer får kun opkrævningen hvert 5. år.

*Det er en forudsætning, at du og din partner bor på samme adresse – send en mail til Berit, med oplysning om hvem familiemedlemskabet dækker

Livstidsmedlem:
Når du har rundet dit 25 års jubilæum, kan du blive livstidsmedlem og du skal betale et engangsbeløb på kr. 1200

Medlemskab betales på reg. 1551 kontonr. 6491782 – husk at angive dit navn og årgang.

 

Udover elevforeningen har du også mulighed for at melde dig i Netværket GIV – det koster kun kr. 100, som er et engangsbeløb!

 

Viborg Elevers bestyrelse

Bag Viborg elever, sidder der en lille flok af tidligere elever, som udgør bestyrelsen.
Det er dem der arrangerer og udvikler forskellige arrangementer og muligheder, for medlemmer af elevforeningen.
De arrangerer blandt andet Vinterstævne som er et stævne for tidligere elever, som har et hold i en forening.
De arrangerer også et Elevmøde, som er en gensyns weekend for tidligere elever samt Jubilarmøde, Recall og Julesang.
Alt sammen noget de arrangerer for Jer tidligere elever!

 

Vedtægt