Organisation

Højskolens forstander, Claus Bo Andreasen, står for den daglige ledelse og det pædagogiske ansvar.

Han er ansat af højskolens bestyrelse, der består af fem medlemmer, som er ansvarlige for den overordnede ledelse af højskolen og højskolens økonomi.

Bestyrelsens medlemmer er valgt af det tidligere repræsentantskab, der var højskolens øverste myndighed og bestod af 46 medlemmer.

Pr. 1 januar 2015, er der sket ændringer i højskolens bagland, således at der kun er en skolekreds (kaldet “Netværket – Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg”), som er åben for alle, der har lyst til være en en del af dette netværk.

Viborg Elever er højskolens elevforening. Foreningen arrangerer hvert år elevmøde for alle gamle elever og et stort gymnastikstævne, hvor tidligere elever kan deltage med deres gymnastikhold.

Læs mere i vores vedtægt.