GIV en gave – og få en skattefordel

Udvikling af faciliteter på Idrætshøjskolen Viborg

Alle, der støtter skolen, kan få fradrag fra første krone og op til kr. 15.900 pr. år.

Hvis du deltager og bidrager med en gave på mindst kr. 200 kan din gave, på grund af momskompensationen, ende med at blive mangedoblet i værdi for skolen.

Vi vil naturligvis gerne fortsat optimere og udvikle vores faciliteter og du kan være en del af udviklingen, ved at bidrage med et beløb efter eget valg, dog mindst kr. 200 for at fradragsretten er gældende både for dig som bidragsyder og for os som bidragsmodtager.

For at vi kan indberette dit bidrag til SKAT, skal du oplyse os dit navn og CPR nummer.

Overfør til: Spar Nord  8491-4910014205
Mærk overførslen: ”Bidrag” samt naturligvis dine personlige oplysninger (navn og CPR nummer)

Gaver og momskompensation bruges til den fortsatte optimering af skolens faciliteter

I sommeren 2017 fik vi renoveret og udvidet vores terasseanlæg ud for spisesalen så der er plads til, at alle kan sidde udenfor og spise.
I samme omgang blev der sat store vinduespartier i ind mod den gamle gymnastiksal (som bruges til opholdsrum), så det nu er blevet et dejligt og lyst rum, at opholde sig i.

Denne renovering og udvidelse kunne kun lade sig gøre pga. bidragene.

I 2016 fik vi bl.a. et nyt beachvolley-anlæg, vildmarksbade og gaverne bidrog også til etablering af nye toiletter i hovedbygningen.

Gennem de forskellige temauger, arrangementer og events har jeg deltaget i leder-funktioner, hvor jeg har vist at jeg godt kan undervise… og faktisk godt kan lide det!

Henrik Hedegaard Lodbjerg