Håndværk

I håndværksfaget glæder vi os til at tænke og arbejde kreativt i forskellige materialer.

Vi tager ud og finder/køber tøj, genstande og møbler, som vi re-designer og sætter i stand.

Dine projekter skal i høj grad afspejle dine behov for at genbruge eller designe nyt ud fra allerede eksisterende materialer.

Du skal selv dække de udgifter, som du har ved køb af materialer, stof, maling, møbler og andet, som speci-fikt bruges til dine projekter.

Ane Lambæk
Rytmisk gymnastik / Dans / Kreativt
ane@giv.dk