GIV 100%

Det eneste krav vi stiller i GIV 100% er, at alle eleverne laver noget sammen. Det kan være boldspil, tons og tummel, forberede Lancier til en fest, fælles-crossfit, ultimate og meget andet.

Det er eleverne der har ansvaret for indholdet, organiseringen og de praktiske opgaver omkring denne time.

Normalt vil et lille udvalg planlægge indholdet i en periode.

Målet er at lave aktiviteter med fysiske, faglige og sociale elementer.

Der er en lærer tilknyttet, som kan anvendes som supervisor.