Adventureinstruktør Uddannelse

Tag en 1-årig Adventureinstruktør Uddannelse på Idrætshøjskolen Viborg!

Uddannelsen består af et efterårssemester på 18 uger og et forårssemester på 26 uger.
Indholdet i fagene på det første semester vil være bygget op omkring elevens egenfærdigheder, hvor indholdet i det næste semester vil være med fokus på instruktørdelen i de praktiske fag.

Book en rundvisning


Praktiske fag:

Mountainbike.

Det vil være DGI´s mountainbike instruktøruddannelse, der er omdrejningspunktet i faget. Her lærer eleven at vejlede andre ryttere og hun bliver klogere på, hvordan hun bruger teorien bag de køretekniske discipliner. Hun lærer at tænke sig ind i teknikkerne og afkode terrænets muligheder, samt lære at udvikle aktiviteter og forholde sig til ens ryttere, så de når deres egne mål. Og så lærer hun at være ansvarlig i instruktørrollen – specifikt i forhold til MTB-aktiviteter.  Når eleven er færdig på skolen er vedkommende klar til at stå for begynderinstruktion og inspirations-arrangementer.

 

Klatring.

I klatring vil der blive taget udgangspunkt i Dansk Klatreforbunds færdigheds- og instruktørniveauer, hvor der arbejdes på, at eleven kan bestå Instruktør 2 niveau ved opholdets afslutning. Instruktør 2 giver dig kompetence til at undervise i bouldering, toprebsklatring og føring på klatrevægge. Al undervisning vil foregå på skolens klatrefaciliteter, der består af en stor boulder, indendørs klatrevæg og Nordeuropas største kunstige bjerg. Egenfærdigheder som klatrer vil blive yderligere trænet på rejsen til Frankrig i efteråret.

Som Instruktør 2 kan du udstede Kursus 1 og 2 beviser og stå for sikringskurser, begynderhold og klatrearrangementer med uøvede klatrere.

Uddannelsen kan bruges dels i klubber, men også i forbindelse med at arbejde med børn og unge, samt teambuildingsaktiviteter på godkendte klatrevægge.

 

Havkajak.

Efter Kano og Kajakforbundets retningslinjer vil der blive arbejdet på, at eleven vil kunne bestå EPP3 på færdighedsniveau og EPP2 på instruktørniveau i havkajak. Roeruddannelserne i Kano og Kajakforbundet bygger på Euro Paddle Pass (EPP-Standarderne), der er et sæt europæiske standarder for uddannelse i kano- og kajaksporten. Følgende lande benytter sig af EPP-standarderne: Danmark, Tyskland, Sverige, Frankrig, Slovenien, England, Irland, Belgien og Norge.

Til hvert niveau hører der et kursus og en prøve. I undervisningen bliver eleven undervist i de forskellige praktiske og teoretiske elementer, der ligger på niveauerne og hvert niveau afsluttes med en prøve, hvor man testes i de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet og opnå certificering.

Kajak fylder meget på skolen, da der ud over havkajak også undervises i kajakpolo, surfkajak og foskajak. Derfor vil eleven også stifte bekendskab med disse discipliner og kajakdelen vil blive rundet af med en rejse til Norge, hvor der specifikt arbejdes med moderne fosteknik, som ”river-running” og ”playboating”

 

Trailløb

Med afsæt i orienteringsløb vil faget give dig færdigheder i forhold til det selv at kunne finde vej, samt planlægning af rute og postudsætning til orienteringsløb.

Du kommer til at beskæftige dig med at bevæge dig rundt i en masse forskelligt terræn – både efter et kort og på egen hånd. Der vil være fokus på egne færdigheder i trailløb, hvor der arbejdes med at komme hurtigt og effektivt frem, mens vi i orienteringsløb arbejder med at blive bedst mulige til at læse og forstå forskellige typer kort. Derudover vil du komme til at arbejde med banelægning indenfor orientering, altså med at lave dine egne orienteringsløb, både til løb og til mountainbike. Evnen til at lave sjove og interessante ruter, som har en passende sværhedsgrad, er enormt vigtig i arbejdet med adventure races, og samtidigt meget givende for ens egne orienteringsevner.

Dansk Svømmeunions Søsportsprøve.

Da mange af vores aktiviteter foregår i og på vand, ser vi Søsportsprøven som et godt fundament. 
Prøvetageren skal vise, at han/hun kan:

Svømme 400 m, heraf minimum 100 m høj/lav rygsvømning. Påklædning: våddragt.

Svømme 50 m – iføre sig redningsvest. Påklædning: Lange bukser og T-shirt.

Hoppe i vandet på benene – svømme 10 m med redningskrans ud til “bevidstløs”, lægge mediet i redningskrans – bjærge mediet 15 m til kant – bringe sig selv og mediet på land. Påklædning: Prøvetager: Lange bukser, T-shirt. Medie: Lange bukser, T-shirt.

Dykke fra vandtrædning efter bjærgedukke på minimum 3 m vand. Påklædning: Våddragt. Der må ikke anvendes svømmebriller.

Prøve med jolle/båd/bræt: Efter kæntring kunne vende båden og selv komme op i den – kunne hale en person op i båden. Påklædning: Den for idrætsgrenen normale påklædning samt redningsvest.

Overhøring i førstehjælp og alarmering, demonstration af trinvis førstehjælp og aflåst sideleje.

Book en rundvisning

 

Teoretiske fag:

I de nedenstående fag vil du blive undervist i relevant teori i forhold til den praktiske undervisning og med tanke på, at du selv skal kunne stå for oplæg, undervisning og ture. Vi sætter hele tiden teorien i spil i forhold til den praktiske undervisning og prøver derved at perspektivere den, så den fremstår relevant og aktuel. Blandt andet vil du skulle være med til at planlægge og afvikle et stort adventure race i DARU´s adventure race cup i slutningen af november.

Det vil sige, at de teoretiske fag er en konstant blanding af teori og praksis.

Fagene vi underviser i:

  • Idrætspædagogik og didaktik

  • Idrætspsykologi

  • Fysiologi, anatomi og skadesforebyggelse

  • Træningsplanlægning

  • Friluftsliv og turplanlægning

Rejser under uddannelsen:

Efterår:

  • 1 uges adventurerejse til Sydfrankrig i september. På denne rejse er hele skolen afsted og fokus er, at få afprøvet forskellige adventurediscipliner i den Sydfranske natur.
  • 1 uges fjeldtur til Norge i oktober/november. Denne rejse er kun for Adventureinstruktørerne og der vil være et stort fokus på basal friluftsliv, turplanlægning og gruppevejledning. Denne tur er starten på forberedelserne til turen til Svalbard.

 

Forår:

  • 1 uges skitur til Italien i marts. Fokus Alpin skiteknik og Randonné. Denne rejse er med hele skolen og aktiviteten er alpinski. Dog vil der være et særskilt program for Adventureinstruktørerne, som består af Randonnéski, topture og laviner.
  • 1 uges ekspeditionsskitur til Svalbard i april. Ekspeditionsplanlægning og udførelse i en af de mest øde egne i verden. Vi færdes på ski med pulk og rygsæk blandt 5000 isbjørne. Turen går til en af de mest øde arktiske egne i verden. Svalbard er en lille øgruppe tæt på Nordpolen, hvor der lever flere isbjørne end mennesker. Vores udgangspunkt er Longyearbyen og herfra går turen på ski via Tempelfjorden, Fimbulisen og Sassendalen tilbage til Longyearbyen. En tur på 120 km.
  • 1 uges foskajaktur til Evje i Norge i juni. Vi skal padle en masse whitewater og udforske den moderne fosteknik både i forbindelse med riverrunning/creeking, hvor vi sætter kajakken i ét sted og padler derefter ned ad elven igennem det vi møder undervejs af rapids. Men også leg i de surfbølger vi finder undervejs (playboating).

 

Kommende opstart på Adventureinstruktør Uddannelsen

Efterår 2017 og forår 2018: den 16. august 2017 – den 3. juli 2018 (44 uger)

Bliv elev

 

Priser

Se gældende priser for lange kurser i 2017 her…

Se priser