Fag

På Idrætshøjskolen Viborg tilbyder vi en bred vifte af fag og de kan kombineres på kryds og tværs.

Herunder finder du en oversigt over fagene, som er inddelt i kategorier, og du kan læse om de enkelte fag.

“Det er super, at man kan få lov til at prøve mange idrætsgrene af, og at man samtidig også kan få lov til at fordybe sig lidt mere i enkelte områder”

Education

Projektleder

GIV Projektlederuddannelsen er et tilbud til dig, der allerede har gennemført, eller er i gang med at gennemføre, et højskoleophold på Idrætshøjskolen Viborg.
Sideløbende med dit ”almindelige” højskoleophold med idræt- og valgfag, får du som GIV projektleder, seks lektioner om ugen gennem hele opholdet, hvor du får undervisning, træning og feedback, så du bliver en dygtig, engageret og effektiv projektleder. Du får redskaber og praktisk erfaring til at udvælge og anvende de mest effektive metoder som projektleder, og samtidig udvikle dig personligt.